Kalaat M'Gouna的古堡遗址Kalaat M'Gouna

Kalaat M'Gouna的古堡遗址

Kalaat M'Gouna的古堡遗址,Kalaat M'Gouna每年的五月和六月,在摩洛哥的达德斯谷Dades Valley收获了数百万朵玫瑰,被称为玫瑰谷。由于在这里发现了许多传统要塞,它也被称为千卡斯巴赫山谷。阿西夫·姆古恩河从阿特拉斯山脉的高处流出,将水带到下面的葱郁山谷。 ...查看全部
 • 登录后查看译文

  立即登录
 • 壁纸下载

  点击分辨率即可下载

  全新投稿已上线,通过后获取积分立即投稿
  评论 (0)
  游客

  Kalaat M'Gouna的古堡遗址

  热门搜索
  Top